myspaceOctober 14, 2005

SEKADAR RENUNGAN BUAT SAHABAT YG TERSAYANG DAN PERINGATAN UNTUK DIRI SENDIRI..(*___*)

Saya percaya bahawa apabila anda mula-mula membacatajuknya, dan membacanya mengikut intonasi yangbetul, anda tersangat tidak > bersetuju. Sebelum andamengatakan rasa tidak puas hati itu, eloklah dahulubertenang dan baca dengan teliti semua fakta yangdikemukakan. Jika ada mana-mana point yang tidaktepat, sila betulkan saya. Jadikanlah ia sebagaipanduan.

1.Perempuan itu tidak guna kain yang nipis untukmembuat bajunya, sehingga terbayang kulitnya. Keranadia tahu, bahawa pakaian seperti itu adalah pakaian yglayak dipakai oleh perempuan jalang.

2. Perempuan memang tidak guna rantai kaki yangberloceng utk dililitkan pada kakinya. Rantai iniapabila dipakai walaupun tersembunyi tetapbergemerencing dan menarik perhatian orang lain,lebih-lebih lagi lelaki JAHAT. Dia tahu sekiranya diamemakainya juga dia telah melanggar larangan Allahdalam ayat 31 surah An-Nur.

3. Perempuan memang tidak guna minyak wangi yangbaunya semerbak. Wangian sebegini mempunyai kuasapenyerakan bau yang amat tinggi kerana kadarkemeruapannya tinggi. Biasanya kekuatan bau inimenunjukkan kadar kekompleksan rantai alkohol (secarakimia) yg digunakan utk membuat pewangiitu. Perempuan yang tidak memakai wangian yang kuatini tahu bahawa inilah yang dipesan oleh nabi. Sabdajunjungan bahawa wanita yang keluar rumah dgn memakaiwangian, adalah seperti pelacur. Bukan tidak bolehberwangi-wangi tetapi bersederhanalah dalam pemakaianwangian tersebut.

4. Perempuan memang tidak guna kata-kata yangkeji,kerana dia tahu sesiapa sahaja yang bercakapperkara yang keji adalah mereka yang rendah akhlaknya.Lelaki atau perempuan yang bercakap menggunakanperkataan yang buruk @ jahat, adalah seperti sepohonpokok yang rosak akar tunjangnya. Dia tahu bahawaperumpamaan perkataan yang baik dan buruk dinyatakandengan jelas dalam ayat 24-26 surah Ibrahim.

5. Perempuan tidak guna masa berborak untuk mengatakan hal-hal orang yang di sekitarnya ataudengan kata lain mengumpat,memperkatakan keabaiansaudaranya. Dia tahu bahawa sekiranya orang yangsuka mengumpat baik lelaki atau perempuan diaseolah-olah memakan daging saudaranya sendiri. Apakahsanggup kita memakan daging saudara sendiri? Persoalanini ditanyakan kepada kita dalam firman-Nya ayat 12.surah al-Hujurat.

6. Perempuan memang tidak guna tudung tiga segi,apabila memakainya diselempangkannya sehingga nyatabentuk perbukitan pada badannya. Sememangnya iamenjadi tatapan mata lelaki yangjahat yang terkena panahan syaitan. Dia tahu apabilabertudung, dia mesti melabuhkan tudungnyasehingga menutup alur lehernya dan tidak menampakkanbentuk di bahagian dadanya. Pesan Rasul seperti yangdisuruh oleh Allah tersebut dalam ayat 59 al-Ahzab.Begitu juga seorang lelaki yang bergelar suami mestimemberi peringatan untuk isteri dan anak-anaknya.

7. Perempuan memang tidak guna lenggok bahasa yangboleh menggoda seorang lelaki. Jika bercakap denganlelaki yang bukan muhrimnya, bercakaplahdengan tegas. Jangan biarkan suara lentuk untukmenarik perhatian lelaki yang sakit dalam hatinya.Sememangnya suara perempuan bukanlah aurat, jika auratmaka Allah tidak akan menjadikan perempuan bolehberkata-kata. Bertegaslah dalam percakapan, jangangunakan suaramu untuk menarik perhatian lelakisehingga menjadi fitnah buatmu. Bahaya suara wanitayangbercakap dengan gaya membujuk yang boleh mencairkankeegoan lelaki (yg bukan muhrimnya) dicatat dalam ayat32 surah al-Ahzab. Makna ayatnya lebih kurang begini"?.Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehinggaberkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinyadan ucapkanlah perkataan yang baik" 'Tunduk' di siniditafsirkan sbg berbicara dgn sikap yang bolehmenimbulkan keberanian orang untuk bertindak jahatkepada mereka. "Penyakit dalam hati" adalah keinginanseorang lelaki utk melakukan perbuatan sumbang dgnnyaseperti berzina. Mengapa? Lelaki sangat mudah tertarikkepada seorang wanita melalui suaranya.

8. Perempuan memang tidak guna alat make-up untukmenonjolkan kejelitaannya melainkan di hadapansuaminya sahaja. Adab bersolek (tabarruj) ini amatditekankan kepada wanita Muslim (Muslimah) keranasemestinya kecantikannya adalah hak eksklusif yangmesti dipersembahkan kepada suaminya. Jika inginkeluar bekerja, dia memakai make-up secarabersederhana sahaja sehingga tidak jelas kelihatanpada wajahnya dia bersolek. Jangan bersolek sehinggacantiknya anda sehingga kadang2 wajah anda menjadiseperti hantu. Hendak bergincu? Jika bergincu,pakailah yg tidak menyerlah warnanya. atau Mengapatidak pakai lipstik sahaja?

9. Perempuan tidak guna kain tudung yangjarang-jarang seperti jarangnya jala yang digunakanuntuk memukat haiwan akuatik. Kerana apabila memakaitudung seperti ini, akan nampak juga bahagian yangsepatutnya ditutup rapi dari pandangan orang lain.Rambut adalah mahkota, tetapi jangan biarkan mahkotaitu tidak 'berharga' dengan menayangkannya tanpasebarang > perlindungan. Jika mahkota berhargadisimpan dengan rapi di dalam sangkar, dan ditambahpula pengawal untuk menjaga keselamatannya, makademikian juga dengan rambut wanita. Sangkar itu adalahkain litup yang sempurna dan pengawalnya pula adalahilmu yang diamalkan oleh anda untuk memakainya dengancara yang terbaik

Wallahu'alam..


"Bila pena menari, tinta yang bisu akan berkata-kata"

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Lack of knowledge leads to misperception of Indonesia
One reason for this article appearing here is my participation as a guest on INSIGHT, a talk show on SBS TV hosted by Jenny Brockie.
Find out how you can buy and sell anything, like things related to private road construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like private road construction!

12:22 PM  

Post a Comment

<< Home


Cursors